Sklep

Clenbuterol Fox Labs 100tab.

59.00 

Znakomity lek spalajacy tkanke tluszczowa. Poza tym wykazujacy także działanie anaboliczne, dzięki czemu nie gubimy mięśni, przy jednoczesnej utracie tkanki tłuszczowej.

Kategoria:

Opis

Sk?ad

Ka?da tabletka zawiera 40mcg clenbuterolu

Clenbuterol opis

to lek oddzia?uj?cy na uk?ad nerwowy i jest stosowany powszechnie w medycynie jako lek na astme. Clenbuterol ma znacz?cy wp?yw na proces termogenezy. Zazwyczaj ??czy si? to ze wzrostem ci?nienia krwi, efektem pobudzenia mi??nia serca i wyra?nym wzrostem temperatury cia?a. Ostatnie badania pokazuj? ?e jest to ?rodek który nie tylko doskonale radzi sobie z nasz? tkank? t?uszczow?, ale tak?e z powodzeniem mo?emy oczekiwa? efektu anabolicznego !

Dzia?anie

Clen dzia?a g?ównie na 3 podkategorie receptorów beta. Dzi?ki selektywno?ci tego ?rodka, Clenbuterol w bardzo niewielkim stopniu pobudza receptory beta-1, zwi?zane z aktywno?ci? sercow?. Liczne badania potwierdzaj? i? jest to doskona?y lek rozszerzaj?cy oskrzela, przy ca?kiem niewielkich skutkach ubocznych i znikomym niezadowoleniu stosuj?cych. Okres pó?trwania który trwa ponad 30h sprawia i? st??enie we krwi jest dosy? stabilne , mo?na zatem spokojnie stosowa? clen raz b?d? dwa razy dziennie .

Jako beta-2 agonista bezpo?rednio oddzia?uje na komórki t?uszczowe i przy?piesza rozpad kwasów t?uszczowych. Dla osób b?d?cych na redukcji masy cia?a jest to podstawowy powód u?ywania go . Podwy?szona temperatura cia?a i przy?pieszenie tempa spalania tkanki t?uszczowej powoduj? przyspieszenie metabolizmu i spalanie wi?kszej ilo?ci kcal.

 

Dawkowanie

Zaleca si? aby na pocz?tku zacz?? od 20 mcg i co par? dni zwi?ksza? dawk? dochodz?c do 80mcg – dla wi?kszo?ci osób powinno to by? maksymalna dawka. Cykle podzielone na dwa tygodnie brania i dwa tygodnie przerwy sprawdzaj? si? najlepiej ,gdy? d?u?sze branie zwyczajnie nie ma sensu. W przerwie dwu tygodniowej mo?emy da? inny spalacz np. efedryne czy te? cytomel (hormony tarczycy). joyeria pandora joyeria pandora

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Clenbuterol Fox Labs 100tab.”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *