Sklep

Helios DB Pharma (clenbuterol + yohimbina) 50ml

Oceniony 5.00 na 5 na podstawie 2 ocen klientów
(2 opinie klienta)

190.00 

Lek w zastrzykach stosowany do miejscowego spalania tłuszczu z trudnych okolic np. brzucha. Injekcje wykonujemy samodzielnie podskórnie strzykawką insulinową w miejsca z których chcemy pozbyć się tłuszczu (do nabycia w każdej sptece za pare groszy ale u nas do każdego 10ml Heliosa dodajemy gratis odpowiednią ilość sterylnych strzykawek)

Kategoria:

Opis

Jest lekiem mezoterapeutycznym specjalnie zrobionym dla kulturystów.Bazowany jest na systemie techniki medycznej wynalezionej przez Dr. Michel Pistora. Podobny w efektach do fosfatydocholiny która jest cz?sto stosowana w operacjach plastycznych. Helios ró?ni si? tym ?e wymaga cz?stych iniekcji gdzie fosfatydocholina mo?e by? u?yta raz na dwa tygodnie, helios poniewa? bazuje na clenie powinien by? u?ywany codziennie.

Helios podajemy w tkank? t?uszczow? zaraz pod skór? bezpo?rednio w t?uszcz. Lekarstwa stosowane w mezoterapii topi? t?uszcz i kurcz? komórki t?uszczowe, czasami przysparzaj? zgrubie? naskórka tam gdzie robili?my iniekcje. T?uszcz topi si? w ten sam sposób jak by?my si? odchudzali, razem z krwi? zostaje odprowadzony przez nerki i wydalony z organizmu.

Helios zawiera mix clenbuterol hcl i yohimginy hcl bardzo silnych betaagonist i alfa agonist, dwa ?rodki w koncentracji 40mcg/ml(clen), 5mg/ml(yohi). Zarówno clen jak i yohi pomaga w spalaniu t?uszczu poprzez system androgeniczny, efekty s? widoczne poprzez dwa bardzo ró?ne lecz zale?ne od siebie mechanizmy. Clen który w prost i bardzo silnIE symuluje lipoz? w bardzo podobny sposób co efedryna. Yohimgina hcl alpha 2 receptor antagonista, który równie? wywiera wp?yw na spalanie tkanki t?uszczowej poprzez blokowanie aktywno?ci innych zwi?zków chemicznych które wp?ywaj? na odk?adanie si? tkanki w organizmie. Efektem mixu tych dwóch ?rodków jest zniszczenie komórek t?uszczowych i uwolnienie triglicerydów do krwiobiegu ?eby mog?y zosta? wydalone z organizmu. Nale?y zaznaczy? ?e uprawianie ?wicze? si?owo/aerobowych nie jest potrzebne ?eby zauwa?y? efekty, ale na pewno przyspiesza one ten fakt diametralnie.

Mix clen/yohi w heliosie ma dodatkowy plus w wspomaganiu spalania tkanki t?uszczowej na ca?ym ciele gdzie w wypadku fosfatydocholiny tego nie u?wiadczymy. Niestety dla niektórych jest jeden do?? powa?ny minus jak cz?ste iniekcje.

Oko?o 20/30 min po iniekcji mo?na zauwa?y? ma?e obrz?ki które s? naturaln? reakcj? podczas dawkowania heliosa i spalania t?uszczu po czym pozna? ?e ?rodek dzia?a. Pe?ne efekty terapii mo?na zauwa?y? ju? po dwóch tygodniach, nawet je?li u?ywamy produkt co dwa dni co jest ma?o wskazane. Drastyczne efekty spalania t?uszczu s? mo?liwe nawet przy iniekcjach tak ma?ych jak 0.5 I 1 ml dziennie, lub wi?kszych co 2 dni. Dawki dochodz?ce do 5 ml dziennie s? cz?sto u?ywane przez kulturystów. Lecz niestety nie s? polecane, poniewa? mog? wyst?pi? efekty uboczne wysokich dawek clenbuterolu.

?rodek ten jest jeszcze ma?o popularny ze wzgl?du na cen? oraz nisk? dost?pno??. U?ytkownicy cz??ciej si?gaj? jednak po typow? posta? Clenbuterolu w formie tabletek. Natomiast Yohimbina jako osobny ?rodek równie? jest bardzo rzadko ?ywana w naszym kraju ze wzgl?du na nisk? dost?pno??.

Poleca si? kuracje z cz?stotliwo?ci? iniekcji dwa razy dziennie (nigdy przed snem), je?li chodzi o dawki proponuje si? zacz?? od 0,5 ml dziennie i zwi?ksza? ka?dego dnia o pó? ml, a? dojdziemy do dawki 3ml dziennie, rozbite na dwa razy po 1,5 ml. Wi?ksza dawka jest zbyteczna, sta?? dawk? 3ml dziennie stosujemy do ko?ca kuracji. Widocznym minusowym skutkiem stosowania heliosa s? ?lady po iniekcjach, nie zawsze ale niekiedy mog? pojawi? si? delikatne plamy przypominaj?ce delikatny siniak co jest rzecz? normaln? przy takich ?rodkach lecz zazwyczaj znikaj? do 3 dni. michael kors el corte ingles michael kors el corte ingles

2 opinie dla Helios DB Pharma (clenbuterol + yohimbina) 50ml

 1. Oceniony 5 na 5.

  Beata

  Kupilam, uzylam i rewelacyjne dzialalnie. Mialam problem z oponka na brzuchu , a Helios zniwelowal ja praktycznie do zera 🙂
  Polecam karzdemu kto sie zastanawia

 2. Oceniony 5 na 5.

  Ines

  Paczka doszła w ciagu 2 dni, efekt zadawalajacy. Tłuszcz z ud i pośladków przepadł, dzięki za darmowe strzykawki i igły

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *