Sklep

Meridia 15 Abbott 30tab.

Oceniony 5.00 na 5 na podstawie 3 ocen klientów
(3 opinie klienta)

160.00 

Lek stosuje się w celu leczenia otyłości poprzez zmniejszanie łaknienia.

Kategoria:

Opis

Sk?ad:
Jedno opakowanie zawiera 30 tabletek.
1 tabl. powl. zawiera 15 mg jednowodnego chlorowodorku sybutraminy.

Dzia?anie:
Lek stosuje si? w celu leczenie oty?o?ci. Inhibitor wychwytu zwrotnego monoamin przede wszystkim noradrenaliny i serotoniny, u?atwiaj?cy normalizacj? masy cia?a. Dzia?anie lecznicze wykazuj? metabolity aminowe sybutraminy wtórny (metabolit 1) i pierwotny (metabolit 2). Sybutramina i jej metabolity nie wp?ywaj? na uwalnianie monoamin i nie s? inhibitorami MAO. Dzia?anie polega na nasileniu poposi?kowego uczucia syto?ci oraz na zwi?kszeniu wydatku energetycznego poprzez nasilenie termogenezy. Po podaniu doustnym sybutramina dobrze wch?ania si? z przewodu pokarmowego i w znacznym stopniu ulega efektowi pierwszego przej?cia przez w?trob?. Maksymalne st??enie sybutraminy we krwi wyst?puje po 1,2 h. Farmakologicznie czynne metabolity 1 i 2 osi?gaj? maksymalne st??enie we krwi po 3 h, a ich T0,5 wynosi odpowiednio 14 i 16 h. Sybutramina wi??e si? z bia?kami osocza w 97%, a jej metabolity w 94%. St??enia obu metabolitów osi?gaj? stan stacjonarny w ci?gu 4 dni. Sybutramina i jej czynne metabolity s? metabolizowane g?ównie w w?trobie i wydalane z moczem i ka?em.
Wskazania:
Wspomagaj?co, w po??czeniu z diet?, w leczeniu oty?o?ci u pacjentów ze wska?nikiem BMI 30 kg/m2 oraz u pacjentów z nadwag? (BMI 27 kg/m2) ze wspó?istniej?cymi czynnikami ryzyka, takimi jak cukrzyca typu 2 lub dyslipidemia. Preparat powinien by? stosowany u pacjentów, u których metodami niefarmakologicznymi nie uzyskano zmniejszenia mc. w stopniu wystarczaj?cym, tj. 5 kg w ci?gu 3 miesi?cy.

Dawkowanie:
Doustnie. Doro?li: pocz?tkowo 10-15 mg raz dziennie, rano. U pacjentów, u których nie nast?pi?o odpowiednie zmniejszenie mc. (co najmniej 2 kg w ci?gu 4 tyg.) dawk? mo?na zwi?kszy? do 20-30 mg. Okres leczenia wynosi 3 miesi?ce, mo?na go wyd?u?y? do 1 roku u tych pacjentów, u których zmniejszenie mc. po oko?o 3 miesi?cach leczenia wynosi co najmniej 5% pocz?tkowej mc. Okres leczenia nie powinien by? d?u?szy ni? 12 miesi?cy.
Tabletki nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c p?ynem, niezale?nie od posi?ku. air max air max

3 opinie dla Meridia 15 Abbott 30tab.

 1. Oceniony 5 na 5.

  Amela

  Doszła paczka do UK w kwietniu, po miesiacu redukcji przepadło mi 12 kilogramów …. Cudowne wakacje przede mna !!!

 2. Oceniony 5 na 5.

  AmeliaCh

  Dobry spalacz, minus 9kg w meisiac, ale podjadałam trochę ;]

 3. Oceniony 5 na 5.

  Emili

  Piękna sprawa, tłuszcz spalał się w tempie kosmicznym.. Nie żartuję, przy ćwiczeniach i diecie można 18kg w 1.5 miesiaca.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *